Chov myší

Myši bílé existovaly již ve starověké v Číně a Japonsku. Do Evropy se dostaly z Japonska, kde byly chovány jako okrasná domácí zvířata. Byly vyšlechtěny z myši domácí (Mus musculus), která dříve obývala stepní a polopouštní oblasti Eurasie a severní Afriky. Dnes obývají myši domácí celý svět a díky své přizpůsobivosti, plodnosti a všežravosti vydrží i v extrémních podmínkách.
Myši jsou ideální potravou pro dravé ptáky, drobné šelmy, pavouky, hady, ještěry a jiné plazy.

Nabízíme k prodeji